About relationships - Faber Castell Design Memory Craft

Okay, so let's face the truth. These sweet smiles and saying that everything is fine must stop. I'm very bad in making tags, I just can't, I'm sweating. I never know how to work on something that  small with this weird shape :D To be honest I need to spend much more time on tag than layout or art jurnal page. Much more. Exactly much, much, much more if "much" means one hour. And there are always many tears, a lot of pain and yelling at my poor boyfriend. (That's how tragically life with me look like)


But! Wait a minute! Something changed when I discover that my tags doesn't have to be multilayered and I can only use my paints and pencils on it and it's still okay. What a revelation!
And that is how my last tag was made. Only Faber Castell Design Memory Craft media and me... and these butterflies. My life has become so easy. Maybe even our complicated realtionship will get better now. Thank you Faber Castell :D

No dobrze, spójrzmy prawdzie w oczy. Dość tych słodkich uśmiechów i zapewniania że wszystko jest w porządku. Jestem okrooooopna w tagach, nie potrafię, pocę się. Nigdy nie wiem jak pracować na czymś tak małym w tak dziwnym kształcie. Powiem szczerze, że muszę nad nimi spędzić o wiele więcej czasu niż nad layoutem lub stroną w art journalu. O wiele więcej. Dokładnie o wiele, wiele, wiele więcej jeżeli "wiele" przyjmujemy jako określenie jednej godziny. I zawsze jest przy tym mnóstwo łez, bólu i krzyków na mojego biednego chłopaka, który kuli się i kwili. (Oto jak tragicznie wygląda życie ze mną)
Ale! Momencik! Coś się zmieniło od kiedy odkryłam że moje tagi wcale nie muszę być bardzo warstwowe i mogę do nich przecież używać tylko farb i kredek i nadal jest w porządku. Cóż za olśnienie!
I w ten oto sposób zrobiłam mojego ostatniego taga. Tylko media Faber Castell Design Memory Craft i ja... i te motylki. Moje życie stało się łatwe. Może nawet moja skomplikowana relacja ulegnie zmianie na lepsze. Dziękuję Ci Faber Castell :D


Now seriously. Here are some teasers of my new work for Faber Castell Design Memory Craft. Here, on their blog you'll find full project and some step-by-step instructions as well so you can easly recreate this project or even use these techniques on you other works.


A teraz na poważnie. Oto kilka fragmentów mojej nowej pracy dla Faber Castell Design Memory Craft. Tutaj, na ich blogu znajdziecie pełną pracą i instrukcje krok po kroku, więc możecie również zrobić podobną pracę lub użyć tych technik w innych.Attention! If you don't like to listen to a bore just skip the following part  (I will understand. It hurts terribly but it's okay :d)

And one more thing from me, a kind of obvious advice that won't change your life (though I'm not enough old or enough experienced to give advices): Sometimes we all need to relax, give up on something and just work the way you feel comfortable. If you feel that your creativity is limited just leave it and try something different. Don't think about what people want you to do, what they expect. They will love what you do if you will put your heart in it and just simply have fun.

Uwaga! Jeżeli nie lubisz słuchać nudziarzy po prostu pomiń poniższą część (Zrozumiem. To bardzo boli ale w porządku :d) 

I jeszcze jedna sprawa, mam taką malutką oczywistą radę która nie zmieni Waszego życia (chociaż nie jestem wystarczająco stara ani doświadczona aby radzić):  Czasem wszyscy musimy się rozluźnić, dać sobie z czymś spokój i po prostu robić tak jak nam najlepiej. Jeżeli czujesz, że twoja kreatywność jest ograniczona po prostu to zostaw i spróbuj czegoś innego. Nie myśl o tym czego ludzie od Ciebie oczekują, co chcieliby zobaczyć. Będzie im się zawsze podobało to co zrobisz z sercem i po prostu dobrze się bawiąc.

Comments

 1. You are so funny. Beautiful! I always love your work and you know it. :) All My Best!!!!

  ReplyDelete
 2. oh - just noticed new blgo header - LOVE IT!!!!!!

  ReplyDelete
 3. Funny! No matter what, the tag is going to look amazing!

  ReplyDelete
 4. Wise words indeed from one so young! Beautiful tag too - I'm off to check out the Faber-Castell blog right now! :o)xxx

  ReplyDelete
 5. love, love your tag!! and you are too funny- with the yelling and tears :)

  ReplyDelete
 6. Beautiful Tag! And funny comment

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts