{Wordbook 2014} - My February.

This time I'm late with showing you my February page, but that is just because I'm a bit sick. So let's get to the point. Let me remind you what is my Wordbook project.
Trochę się spóźniłam z moją lutową stroną, ale jestem troszeczkę chora. A więc przejdźmy do meritum. Pozwólcie, że przypomnę, czym jest mój projekt  Wordbook.


Wordbook 2014 project is something that allows me to create only for myself at least once a month. Just a tiny book with twelve small pieces of papers. At the end of each month I'll create small collage in my Wordbook and share here. It may show my month summary, or only single feeling/need. But there are four important rules. On every page there will be only two words used, one colour and four pieces of papers. And I won't be afraid of making them completely different way than I used to.

I used to think what people would want me to do, what will look good, and sometimes I didn't try new things just because I was afraid that it won't turn out fine. But now I know that the most important is to remember about your own needs. And I will! 
 Na koniec każdego miesiąc stworzę malutki kolaż w moim pamiętniku i pokażę tutaj. Być może będzie przedstawiał podsumowanie miesiąca, a może tylko pojedynczą myśl/potrzebę. Jednakże są cztery zasady według których będę pracowała. Na każdej stronie znajdą się tylko dwa słowa, użyję jednego kolory i nie więcej jak czterech kawałków papieru. I nie będę obawiała się robić tego kompletnie inaczej niż dotychczas.
Zwykłam myśleć o tym, co inni chcieliby zobaczyć, co będzie dobrze wyglądało. Czasem nie próbowałam nowych technik, ponieważ bałam się, że wynik nie będzie najlepszy. Ale teraz wiem, że najważniejsze to pamiętać o swoich potrzebach. I będę!
2 ▶  two words 
0 ▶  no fears
1 ▶  one colour
4 ▶  four pieces of papers
 {Dwa słowa, zero obaw, jeden kolor, cztery kawałki papieru} 

My page made at the end of February is very tiny. I decided to use fabric as a base, added some pieces (exactly four :)) of papers and then I did some stitching. I'm not very familiar with sewing but at the beginning of February I decided to try some embroidery, and combine it with mixed-media techniques. I will show you some of my results soon. Well.... maybe not so soon as it is taking me a lot of time. But what I wanted to say is that embroidery is something I tried this month and I'm very happy I finally started. Embroidered pieces was something that I was always admiring, so even if it's difficult (oh yes it is!) and very time-consuming it is also something I still want to practice and maybe one day I will be good enough to use it in my mixed-media works.
Moje lutowa praca jest bardzo malutka. Jako bazę wybrałam kawałek materiału, dodałam kilka kawałków papieru i zaczęłam szyć. Szycie nie jest moją mocną stroną, ale na początku lutego postanowiłam spróbować haftu i połączyć to z technikami mixed-media. Niedługo pokażę Wam wyniki mojego postanowienia. Może nie tak szybko, bo zajmuje to trochę czasu. Ale chcę po prostu powiedzieć, że haft to coś czego spróbowałam w tym miesiącu i jestem z tego bardzo zadowolona. Małe haftowane dzieła sztuki były zawsze czymś co bardzo podziwiałam i nawet jeżeli to bardzo trudne (oj jest trudne!) i pożera czas, to nadal jest czymś co chcę ćwiczyć i może pewnego dnia opanuję to na tyle, że będę mogła wykorzystać w moich mixed-mediowych pracach.

So here is what I started with:
Oto z czym zaczęłam:


So only two words, four small pieces of papers, violet and something new I tried. Hope you like it :)
A więc tylko dwa słowa, cztery kawałki papieru, fiolet i coś nowego czego spróbowałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. :)
  
***
January in my Wordbook 2014.
Styczeń w moim Wordbooku.

Comments

  1. Looooove it! You made this beautiful tiny page with only 4 pieces???!!! You are amazing and so talented! You inspired me : )

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts