How about an exercise?


Hello my dear friends!
What are you listening to right now? Do you like listening to music while creating? I really do!
Music is something that inspires me a lot, and below you can see a work that is the result of one of my music fascinations.
 Witajcie!
Jakiej muzyki słuchacie w tej chwili? Lubicie mieć ją w uszach podczas tworzenia? Bo ja bardzo!
Muzyka jest czymś co stale mnie inspiruje, a poniższa praca jest tego wynikiem.

 Fell in love with the city


It's hard to define if it's an art journal page or a painting... But it's not about defining but creating just what you want. It's so good not to care about the form. No limits - this is what I especially like.
Trudno określić, czy to praca journalowa czy cokolwiek innego.... Ale myślę, że przecież nie trzeba definiować, tylko tworzyć to na co ma się ochotę. Dobrze jest nie dbać o formę. Bez ograniczeń - to określenie wyjątkowo lubię. 


I created this piece using acrylic paints, sprays and a black pen. First, I prepared a collage background with random pieces of papers from my stash and then had a lot of fun with painting (mostly with my fingers).
But to create a really special effect I also used a stencil that I designed for The Crafters Workshop - XOXO (they will be available at Mixed Media Store really soon!!!).
When I finished I was quite surprised by the effect. Mixed-media madness can be really unpredictable. And that is the second thing I especially like.
 Używałam farb akrylowych, mgiełek i czarnych pisaków. Najpierw przygotowałam kolażowe tło z przypadkowych kawałków papieru i następnie malowałam palcami.
Ale do stworzenia tego wyjątkowego efektu tła użyłam też maskę, którą zaprojektowałam dla The Crafter's Workshop - XOXO (niedługo dostępne w sklepie Mixed Media Place!!!)
TCW491 XOXO
So why don't you try the same?!
Here is my idea for an exercise for you:
get a random piece of paper and don't care about it's size or thickness. Collect some of your favorite colors of paints and stencils on your desk and set the clock for 15 minutes. Forget about paint brushes this time.
And remember: you really don't need to like the final result. You can throw it away after 15 minutes and just move to something else. It's just an exercise, maybe a new way to explore your creativity. Just try!
A więc czemu nie spróbujecie tego samego?
Oto mój na ćwiczenie:
Weź przypadkowy kawałek papieru i nie zastanawiaj się nad jego wielkością czy gramaturą. Zbierz na biurku kilka ulubionych kolorów farb i wzorów masek. Nastaw zegar na 15 minut. Nie używaj pędzli.
I pamiętaj: naprawdę nie musisz się przejmować efektem końcowym. Możesz wyrzucić swoją pracę zaraz po upływie 15 minut i przejść do następnej. To tylko ćwiczenie, nowa droga do poznania własnej kreatywności. Po prostu spróbuj!

http://mixedmediaplace.com/


Supplies from Mixed Media Place:


Comments

  1. absolutely love this page Kasia!!

    ReplyDelete
  2. I am totally in love with this piece!!!
    Hugs from Slovenia

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts