Featured artist - Agnieszka Anna

Hello, today it's time for featuring another guest on my blog. Special person who use my stencils and stamps in a very beautiful way. I would like to introduce you talented artist and also my friend - Agnieszka Anna Niedźwiedzka. I'm sure some of you already know her from her exceptional style that can be easly recognized. Agnieszka Anna's works are very different from other artists and current "mixed-media trends". And still she knows how to keep it almost clean and simple and express so much at the same time. 
Witajcie! Dziś czas na kolejnego gościa na moim blogu. Wyjątkowa osoba, która używa moich masek i stempli w niesamowity sposób. Chciałabym przedstawić Wam utalentowaną artystkę, ale też moją przyjaciółkę - Agnieszkę Annę Niedźwiedzką. Jestem pewna, że większość z Was już ją zna z jej wyjątkowego stylu, który zawsze się wyróżnia. Prace Agnieszki Anny są zupełnie odmienne od panującej "mixed-mediowej mody" i innych artystów. Agnieszka wciąż wie, jak przekazać mnóstwo emocji w prostej formie.

Here are some places where you can find Agnieszka Anna's inspiring works:
Tutaj znajdziecie inspirujące prace Agnieszki Anny:


 
Hi, my name is Agnieszka Anna, I live with my family in Warsaw, Poland. It is hard for me to define my style. I create a lot of different things and for me, each of them seems to be different. What unites them is a great importance of color, composition and esthetics. I like multi-layered, diverse backgrounds and to create them I most often use masks which I love. 
 Cześć nazywam się Agnieszka Anna, razem z moja rodziną mieszkam w Warszawie, w Polsce.
Trudno mi nazwać mój styl, robię wiele różnych rzeczy i każda z nich wydaje mi się inna. To co je łączy to ogromna dbałość o kolorystykę, kompozycję i estetykę. Uwielbiam wielowarstwowe różnorodne tła i do tego celu najczęściej używam masek, które uwielbiam.


In both art journal spreads I used stencils to create an interesting and diverse backgrounds. 
For the first  sperad I used a stencil and applied gesso. After drying I added more layers in different colors of acrylic paints using the same stencil.
 W obu pracach użyłam szablonów do stworzenia ciekawego i zróżnicowanego tła.
W pierwszej pracy (pomarańczowej) maskę wykorzystałam do nałożenia gesso. Po wyschnięciu kilkakrotnie nakładałam jeszcze przez tę sama maskę różne kolory farb akrylowych.
 
 
In the second piece, on the background covered with acrylic paints, I applied gel medium through the stencil and then strongly heated it up. It adds a more 3D effect to the patterns. Next, I painted my pages with Twinkling H2Owatercolors which spilled beautifully between the raised patterns of the stencil.
 W drugiej pracy (morskiej) na tło, namalowane farbami akrylowymi, nałożyłam przez maskę gel medium, które mocno podgrzałam. Dzięki temu wzory zyskały bardziej przestrzenną formę. Tak przygotowaną stronę pomalowałam akwarelami Twinkling H2O które pięknie porozlewały się pomiędzy wypukłymi wzorami z maski.


What is the most pleasant part of creating for you? 
I like the moment when an idea appears in my head. It's as if someone suddenly turned on the light.
 Jaki jest Twój ulubiony etap twórczej pracy?

Najbardziej lubię ten moment kiedy w mojej głowie nagle pojawia się pomysł. To tak jakby nagle ktoś zapalił światło.

Where do you find your inspiration?
I do not think I'm looking for inspiration, I'm waiting for the inspiration to find me. It's the moment when I see something inspiring (it can be anything) and the light in my head turns on.
 Gdzie poszukujesz inspiracji?

Raczej nie szukam inspiracji, czekam aż inspiracja znajdzie mnie. To właśnie ten moment kiedy widzę coś inspirującego (to może być wszystko) i w mojej głowie zapala się światło.

What is your favorite part of the day for creating?
Definitely the night, I start at about 10pm and usually finish at 3am.
 Jaka jest Twoja ulubiona pora dnia do tworzenia? 

Zdecydowanie noc, zaczynam około godziny 22 i kończę zazwyczaj o 3 nad ranem.


How do you store your stencils?
As I use small stencils (6"x6") I keep them in a A4 plastic folder. I try to at least.
But they still seem to be living their own lives and I often find them in other places.
 Jak przechowujesz maski?

Ponieważ używam raczej małych masek (6"x6") przechowuję je w plastikowej teczce A4.
Przynajmniej staram się, ale one i tak żyją własnym życiem i często znajduję je w innych miejscach.

Agnieszka Anna used The Crafter's Workshop stencil:
Agnieszka Anna wykorzystała poniższą maskę The Crater's Workshop:

TCW490 Tattered Lace
To see more of my designs for The Crafter's Workshop click here.
Aby zobaczyć więcej moich projektów dla The Crafter's Workshop klknij tu.

Agnieszka, thank you so much for sharing your intriguing works with us. You know I'm your big fan and I think it's a real art what you create. :)
Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za to że zgodziłaś się pokazać tutaj swoje prace. Wiesz, że jestem Twoją wielką fanką i każdą Twoją pracę uważam za prawdziwą sztukę. :)

And now it's your turn, let's leave here Agnieszka some love from other artists! 
If you also want to be featured on my blog please share some of your works with my stencils or stamps on my Facebook page. :)
A teraz wasza kolej - zostawcie tutaj odrobinę ciepłych słów dla Agnieszki. 
Jeżeli również chcecie gościć na moim blogu, podzielcie się proszę swoimi pracami z użyciem moich masek lub stempli na mojej stronie na Facebooku :)


Comments

  1. Wedrujace stencils....hm czyli nie tylko mi sie to zdarza...;) morska praca totalna glebia!

    ReplyDelete
  2. Gorgeous projects! Love all the texture and beautiful color palettes! Thanks for the inspiration!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts