Intuitive painting part 2.

Do you still remember about my Creative Exercise challenge at Mixed Media Place blog? Here you can join it - you still have few days.
Czy pamiętacie jeszcze o moim kreatywnym ćwiczeniu na blogu Mixed Media Place? Tutaj możecie dołączyć - wciąż jeszcze macie kilka dni.

Now let me share my small canvas I made for this challenge. Please keep in mind that it's not about the effect this time but about waking up your creativity. Share your drawings even if they are ugly just as mine is. Don't be afraid that someone will judge your skills now. It's only an exercise! So show your creativity, play with your imagination, take a picture and create one more. :)
Pozwólcie, że podzielę się z Wami moim malutkim płócienkiem, które przygotowałam na to wyzwanie. Pamiętajcie, że tym razem naprawdę nie chodzi o efekt, ale o pobudzenie kreatywności. Podziel się z nami swoimi rysunkami, nawet jeżeli są brzydkie jak mój. Nie bój się, że ktoś będzie teraz oceniał Twoje umiejętności. To tylko ćwiczenie! Pokaż nam swoją kreatywność, zabaw się własną wyobraźnią, zrób temu zdjęcie i pracuj dalej.Comments

  1. czemu tu nie ma komentarzy?! się pytam!
    bo ja omdlałam lekuchno.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts