sobota, 2 maja 2015

Experiments and found natural obejcts.

Hello! Today I would like to share with you my simple pendant using Ice Resin and Iced Enamels - brand new products from Susan Lenart Kazmer. And because I love experimenting with new media there's also a short video showing this basic technique. I prepared it for new ATP Exchange Challenge - found natural objects. Here you can find more details about it (psss... we have very very lovely prize for the winner).
Witajcie! Dziś chciałabym pokazać Wam mój bardzo prosty naszyjnik, który wykonałam używając Ice Resin i zupełnie nowego produktu - Iced Enamels. Ponieważ uwielbiam eksperymentować z nowymi mediami przygotowałam też dla Was krótkie video wyjaśniające tę prostą technikę. Wszystko to inspirowane naszym nowym wyzwaniem ATP Exchange. Tym razem są to znalezione naturalne przedmiote. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów na temat wyzwania (psss... mamy bardzo miłą nagrodę dla zwycięzcy).


Products used from Artist Trading Post:


ps. In the meantime Figa and Jack are working hard (!!) tidying the courtyard:
W międzyczasie Figa i Jack ciężko (!!) pracują sprzątając w ogrodzie:
środa, 29 kwietnia 2015

Gelli Plate Magic in Wirksworth.

Hello everybody! I'm still not as active here as I used to be, but that doesn't mean I'm not working and (the most important!) not creating. I will share some of my new art journals soon, but before I do that I would like to invite you for my next workshop at Creative Wirks. This time we are going to experiment with the Gelli Plate - one of my biggest love last months. 

Witajcie! Wciąż nie jestem tu tak aktywna jak kiedyś, ale to wcale nie oznacza, że nie pracuję i (najważniejsze!) nie tworzę. Niedługo podzielę się tu z Wami moimi nowymi pracami w art journalu, ale zanim to nastąpi pozwólcie, że zaproszę Was na mój nowy warsztat w Creative Wirks. Tym razem będziemy eksperymentować z Gelli Plate - moim ulubionym produktem od kilku miesięcy.
Ponieważ warsztat odbywa się w Anglii opis jest w języku angielskim. Tymczasem zapraszam Was na bloga Artist Trading Post, gdzie teraz możecie mnie spotkać prawie każdego dnia. Mamy tam ciekawe wyzwania, inspiracje, gości i tutoriale.  


There’s one product that you can create magic with in many different ways, a product that you can play with many, many times and the effects will always amaze you. Partly unpredictable results are one of the most exciting things about it and once you discover it you will never get enough.
Create your own magic and let yourself be lost for a few hours in mixed­media madness with the Gelli Plate. Learn about the basics and follow my instructions to create your own prints. I’ll also share some of my tips that will give you the confidence to experiment a little bit more. I will lead you through more than 20 different techniques with Gelli Plate printing.
We are going to use different tools, findings, papers, acrylic paints, chalk paints, gel medium, modeling pastes, watercolour pencils, liquid watercolours and oil pastels, stamps and stencils.
You are going to create at least 40 different backgrounds and I assure you,­ you are will be astonished with most of your creations.
And there is even more! After experimenting with all of these techniques, tools and media you’ll choose one of your backgrounds and following my instructions you will turn it to very personal finished art journal page. Each one of you is going to get a A5 sketchbook to work in,and by the end of the day you will have it full to take home with you.
Let’s complicate this simple monoprinting process with different tools and techniques that aren’t so obvious. Let’s create fast and spontaneous without too much thinking. Let’s just enjoy this multilayered process. Spend this adventurous and experimental time with us at Creative Wirks.
Come and share the magic of the Gelli Plate with us.

We have worked out different prices depending on whether or not you have a brayer and a Gelli Plate.
You will need a 5″ x 7″ or larger Gelli plate and a brayer for this class, if you do not have these, we have subsidised the prices as per the list below, and you can pick these up on the day of your class.
Basic Class Price £40.00 ( if you have a brayer and Gelli Plate)
Class Price with Gelli Plate and brayer “hire” £50.00
Or subsidised price for Gelli Plates and Brayer if you want to buy them.
Basic class with 5″ x 7″ Gelli Plate  £55.00 (Saving £4.99)
Basic class with 8″ x 10″ Gelli Plate £60.00 (Saving £9.99)
If you need a Ranger Medium Brayer add £7.50 (Normally £9.99)
You will also need to bring an apron, black pen (sakura or similar type), heating tool if you have one, and your lunch, all paints, paper and other supplies are included.
Please contact us on 01629 826533 to book on this exciting class.

środa, 1 kwietnia 2015

{ Trading Post ATC }

Hello after few long weeks. I know I've been quite absent here but the reason is very simple...
Witajcie po dłuższej przerwie. Wiem, że byłam tu bardzo nieobecna, ale przyczyna jest prosta...


... I moved again. :) We're slowly settling so I hope I'll find some more time for blogging. And there's also new place where you can find me - Artist Trading Post blog. Today we're having first new challenge and ATC swap. Here you can find more details about it, and below are my two ATCs.
....znowu się przeprowadzam :) Powoli się wszystko już uspokaja i mam nadzieję, że wkrótce znajdę czas na blogowanie. Jest też nowe miejsce, w którym możecie mnie teraz znaleźć - blog Artist Trading Post. Dziś mamy tam też pierwsze nowe wyzwanie i wymianę ATC. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów, a poniżej może dwa ATC.They were inspired by Trading Post. If you want to know what's Trading Post and why we chose it as a subject of our challenge just visit the blog. You will also find there some more inspirations that we prepared for you.
Zainspirowane Trading Post. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest oryginalne Trading Post oraz dlaczego wybraliśmy je jako temat naszego wyzwania po prostu odwiedźcie blog. Znajdziecie tam też jeszcze więcej inspiracji jakie dla Was przygotowaliśmy.
poniedziałek, 9 marca 2015

Longing {art journal}

This time simplicity, because it's all I need now. In Latarnia Morska's travelling art journal. About longing as it's a feeling that is a part of my everyday life.
Tym razem pełna prostota, gdyż oto czego aktualnie potrzebuję. W wędrującym art journalu Latarni Morskiej. O tęsknocie jako o uczuciu, które towarzyszy mi codziennie.

piątek, 6 marca 2015

About colors.

Art journal spread in Tusia's travelling art journal. This time about colours.
Strony w wędrującym art journalu Tusi. Tym razem o kolorach.

I found out that bright colours are not something that I can express  myself with, and that simpler form is more valuable. But that was a long process to learn it, but still I wish everybody to experience such self-exploration. Somehow with this knowledge I feel more mature, self-confident and safe.

Nauczyłam się już, że żywe kolory nie pomagają mi się wyrazić a prostsza forma jest bardziej wartościowa. Odkrycie tej sprawy było żmudnym i długim procesem, ale nadal życzę każdemu takiego poznania się. Z tą wiedzą, w jakiś sposób czuję się bardziej dojrzała, pewna siebie i bezpieczna.


Archiwum bloga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...