środa, 1 kwietnia 2015

{ Trading Post ATC }

Hello after few long weeks. I know I've been quite absent here but the reason is very simple...
Witajcie po dłuższej przerwie. Wiem, że byłam tu bardzo nieobecna, ale przyczyna jest prosta...


... I moved again. :) We're slowly settling so I hope I'll find some more time for blogging. And there's also new place where you can find me - Artist Trading Post blog. Today we're having first new challenge and ATC swap. Here you can find more details about it, and below are my two ATCs.
....znowu się przeprowadzam :) Powoli się wszystko już uspokaja i mam nadzieję, że wkrótce znajdę czas na blogowanie. Jest też nowe miejsce, w którym możecie mnie teraz znaleźć - blog Artist Trading Post. Dziś mamy tam też pierwsze nowe wyzwanie i wymianę ATC. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów, a poniżej może dwa ATC.They were inspired by Trading Post. If you want to know what's Trading Post and why we chose it as a subject of our challenge just visit the blog. You will also find there some more inspirations that we prepared for you.
Zainspirowane Trading Post. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest oryginalne Trading Post oraz dlaczego wybraliśmy je jako temat naszego wyzwania po prostu odwiedźcie blog. Znajdziecie tam też jeszcze więcej inspiracji jakie dla Was przygotowaliśmy.
poniedziałek, 9 marca 2015

Longing {art journal}

This time simplicity, because it's all I need now. In Latarnia Morska's travelling art journal. About longing as it's a feeling that is a part of my everyday life.
Tym razem pełna prostota, gdyż oto czego aktualnie potrzebuję. W wędrującym art journalu Latarni Morskiej. O tęsknocie jako o uczuciu, które towarzyszy mi codziennie.

piątek, 6 marca 2015

About colors.

Art journal spread in Tusia's travelling art journal. This time about colours.
Strony w wędrującym art journalu Tusi. Tym razem o kolorach.

I found out that bright colours are not something that I can express  myself with, and that simpler form is more valuable. But that was a long process to learn it, but still I wish everybody to experience such self-exploration. Somehow with this knowledge I feel more mature, self-confident and safe.

Nauczyłam się już, że żywe kolory nie pomagają mi się wyrazić a prostsza forma jest bardziej wartościowa. Odkrycie tej sprawy było żmudnym i długim procesem, ale nadal życzę każdemu takiego poznania się. Z tą wiedzą, w jakiś sposób czuję się bardziej dojrzała, pewna siebie i bezpieczna.


poniedziałek, 2 marca 2015

Daily art journal {new Kasia stencils}


Hello! How about art journal for a good start of new week? Here's  first of my posts that I'm going to share on The Crafter's Workshop blog first Monday of each month. 
Witacie! Co powiecie na art journal na dobre rozpoczęcie tygodnia? Oto pierwszy z moich postów, które będziecie mogli czytać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na blogu The Crafter's Workshop.
I create something in my art journal almost every day. It doesn’t have to take a lot of time – I simply like to express and save my feelings, emotions and memories using colors, texture and words.
W moim art journalu tworzę prawie codziennie. Nie jest to wcale czasochłonne zajęcie - zwyczajnie wyrażam i zapamiętuję swoje uczucia, emocje i wspomnienia używając kolorów, faktur i słów.
Spreads you can see below were made using Gelli Plate, acrylic paints, Catalyst tools and of course my new stencils. I just had fun using them in many different ways and then added a little bit of doodling and free writting.  So it’s a combination of visual art journaling, intuitive painting and diary.
Poniższe prace wykonałam z użyciem Gelli Plate, farb akrylowych i narzędzi Catalyst oraz oczywiście moich nowych masek. Po prostu dobrze się bawiłam używając ich na kilka różnych sposobów. Następnie dodałam odrobinę doodlingu i mojej pisaniny. Jest więc to połączenie wizualnego art journala, malowania intuicyjnego i pamiętnika.
Here are  first pages I made using one of my favorite stencils – TCW550 Thoughts
Oto pierwsza strona w art journalu z użyciem jednej z moich ulubionych masek - TCW550 Thoughts
thoughts* * *
And another one with TCW551 Chlorophyll. This stencils is perfect for backgrounds – a little bit more delicate and feminine than others.
Kolejna z maską TCW551 Chlorophyll, która jest wprost idealna do tła. Odrobinę delikatniejsza i bardziej kobieca niż pozostałe.
chlorophyll
What about some nature-inspired prints? TCW548 Herbarium can be a great focal point for your mixed-media art.
A co powiecie na odbitki inspirowane naturą? TCW548 Herbarium może być świetnym głównym punktem w pracach mixed-media.
herbarium
I like to use TCW553 Stone Rings stencil like a stamps, but still with Gelli Plate. Below you can find short instruction.
TCW553 Stone Rings uwielbiam używać jak stempla, ale nadal z Gelli Plate. Poniżej krótka instrukcja.
Stone Rings(1. Pokryj Gelli Plate warstwą farby akrylowej używając wałka. Połóż na niej maskę i dociśnij. 2. Odciśnij maskę na papierze aby uzyskać odbitkę)
Remember that all of my new stencils are available in 6×6 and 12×12 size which gives you endless possibilities to work on small projects but also big canvases.
Now the are all available in Artist Trading Post.
Pamiętajcie, że wszystkie moje maski są dostępne w rozmiarze 15x15 i 30x30cm, co daje w zasadzie nieograniczone możliwości. Poczynając od pracy na małym formacie po ogromne płótna. 
Teraz wszystkie moje maski są dostępne w Artist Trading Post.


Archiwum bloga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...