niedziela, 19 października 2014

Create without thinking - express art journal page + candy!

Hello! I'm here today with something short, because it was short time that I spend on this page in my art journal. Do you like creating without thinking? And if you never tried, please let me ask: why you didn't try?! Art journal is perfect for this "technique" as you really don't need to plan anything. Absolutely anything! And it's amazing that you can just simply grab your paint brush or whatever you got handy and... paint, scribble, doodle and scrawl. You can really relax and just have fun. 
Witajcie! Dziś post będzie szybki, tak jak niewiele czasu zajęło mi przygotowanie poniższej strony w art journalu. Lubicie tworzyć bez myślenia? A jeśli nigdy nie próbowaliście pozwólcie że zapytam: dlaczego?!
Art journal jest idealną formą do tej "techniki", gdyż naprawdę nie trzeba w nim niczego planować. Absolutnie niczego! I wspaniałe jest to, że możecie po prostu złapać za pędzel lub cokolwiek innego i... mazać, malować, pisać, bazgrać. Naprawdę można się w ten sposób świetnie odprężyć i dobrze bawić.

That is what I'm always trying to teach on my classes "try not to think too much", and from my expirience I am conscious that it's not always so easy for everybody. I can totally understand it, because we all have some habits and only practicing can make us confident with what we do.
Oto czego zawsze staram się uczyć na warsztatach: "nie myśl zbyt wiele" i z mojego doświadczenia wiem, że to nie jest zawsze dla wszystkich łatwe. I jak najbardziej to rozumiem, gdyż wszyscy mamy swoje przyzwyczajenia i tylko ćwiczenie pozwala nam się poczuć pewnie w tym co robimy.


Here is my page I made just for fun and for the simple pleasure of creating. It's really that easy: I grabbed my roller, acrylic paints, some scraps and pens and pencils. It took me about 20 minutes and I will probably destroy it or cut in pieces to make another page. Because it was really not for the effect, but for pleasure of creating. So why don't you try, huh? Give yourself only 15 minutes and try not to plan. Just create! I'm sure you are going to love it!
Oto praca, którą zrobiłam po prostu dla zabawy. Naprawdę było tak łatwo: złapałam za wałek, farbę akrylową, kawałki papierów i pisaki. Zajęło mi to ok. 20 minut i prawdopodobnie to zniszczę lub potnę na kawałki by przygotować tło następnej strony. Bo przecież wcale nie chodziło o efekt, ale o zwyczajną przyjemność tworzenia. A więc dlaczego nie spróbujecie? Dajcie sobie 15 minut i starajcie się nie planować. Po prostu twórzcie i dobrze się bawcie! Obiecuję Wam, że polubicie ten "styl"!

***

Hey, do you know that I'm giving away a nice prize on Facebook? Here you can enter. You have time only till Tuesday. 
Hej, czy wiecie, że na Facebooku mam dla Was miłą nagrodę? Tutaj możecie dołączyć do konkursu. Macie czas tylko do wtorku.

piątek, 17 października 2014

Harnessed Chaos


Hi my dear friends! Don't you think that it's really amazing that all creative people can be so close now, even if they live so far away from each other? So I'm here sitting at my desk and writting this blog post. It's rainy and foggy day here in Poland... so calm... I can only hear my own breathing and birds singing outside the window. There is many things that I need to do today and changes in my life that must happen. I got a lot of problems and everyday stress, but I still really appreciate this moment and I'm happy and proud of myself that I grew up to feel it finally. And the best thing is that some of you who are reading this are so far away from where I am now. And we still share so many things. It's really beautiful! 
Witajcie! Czy nie myślicie czasem, że naprawdę niesamowite jest jak blisko siebie możemy być teraz wszyscy? Nawet jeżeli mieszkamy na dwóch końcach świata? Tak sobie siedzę przy biurku i piszę tego posta. I jest deszczowo i mgliście... cichutko... słyszę tylko własny oddech i śpiew ptaków za oknem. Mnóstwo jest rzeczy, które muszę dziś zrobić i mnóstwo zmian czeka mnie w życiu. Mam kilka problemów, codzienny stres, ale mimo to potrafię docenić ten moment, który właśnie trwa. Bardzo się z tego cieszę i prawdziwie dumna jestem z siebie. Dumna jestem, że dorosłam w końcu na tyle by doceniać takie drobnostki. A najlepsze nadal jest to, że niektórzy czytający tego posta mogą być naprawdę daleko stąd. Wciąż jednak łączy nas tak wiele. To przepiękne!

Our passion is something that is keeping us close, no matter the distance. I love it!
I'm also very happy that I love my job and my job allows me to see so many different places. I'm pretty excited about my journey to South Africa next month, and the fact that the group is almost one hundred of creative people is really giving me wings. 
Today I would like to show you my new class, the one I prepared especially for teaching in South Africa, but I will also add it to my offer.
Nasza pasja jest czymś co trzyma nas tak blisko siebie, bez względu na dystans. Uwielbiam to!
Jestem szczęśliwa, że kocham swoją pracę i że dzięki niej mogę zobaczyć tyle wspaniałych miejsc. Jestem też bardzo podekscytowana swoją podróżą do RPA w przyszłym miesiącu.  Fakt, że grupa liczy około 100 osób naprawdę dodaje mi skrzydeł. 
Dziś chciałabym przedstawić Wam warsztat, który przygotowałam specjalnie na ten wyjazd, jednak włączę go do swojej stałej oferty."Harnessed Chaos"
12x12 Canvas class
Have you ever had a problem composing elements on your canvas? Or maybe you are just not always sure if compositions that you build are good enough? This class will give you the answer how to combine so many elements, embellishements and pieces of papers on one work. Following my short exercises and instructions you will learn how not to get lost in your creative chaos and how to find the balance in your work. You will see that there is a huge difference between well composed page and the one on which something has gone wrong. During this class each student will create their own 12x12 canvas following my instructions and my advice. We will pay attention to building custom composition, but also to matching colors, layering papers, stamps and mediums.

"Chaos okiełznany"
płótno 30x30cm
Czy kiedykolwiek miałeś problem z kompozycją elementów na płótnie? A może po prostu nie byłeś pewny, czy jest ona zbudowana prawidłowo? Ten warsztat pokaże ci jak komponować razem tak wiele elementów, dodatków i kawałków papieru. Podążając za moimi krótkimi ćwiczeniami i instrukcjami dowiesz się jak nie przepaść we własnym kreatywnym chaosie, oraz jak znaleźć równowagę w swojej pracy. Zobaczysz, że istotnie jest duża różnica pomiędzy pracą z prawidłowo zbudowaną kompozycją, a tą na której coś poszło nie tak. Podczas warsztatu każdy ozdobi własne płótno 30x30cm podążając za moimi wskazówkami i radami. Wyjątkowo skupimy się na tym aby każdy z Was zbudował własną kompozycję, ale będziemy też ćwiczyć dobieranie kolorów, warstwowanie dodatków, stempli i mediów.

Event in South Africa is fully booked now, but if you want to be added to the waiting list, please email events@scrapbookstudio.co.za
Miejsca na warsztat w RPA już wyprzedane. W Polsce zapraszam na moje nadchodzące warsztaty w Katowicach. Więcej szczegółów tutaj.

http://www.shop.scrapbookstudio.co.za/
{Scrapbook Studio}

{edit: please keep in mind that I was writting this blog post at the early morning. Now all birds are slipping, not singing. Because it's night of course:))}
{a posta pisałam wcześnie rano i stąd te śpiewy ptaków. Teraz oczywiście wszystkie już śpią :)}

środa, 15 października 2014

Saint-Petersbourg in March & video

Today I got for you one big news and a video. Big news is that there will be a huge event that is organized in Saint-Petersbourg, Russia and luckily I'm one of the teachers!
So the event is called "Scrap Reload" and it's taking place on March 7,8,9 2015.
Dziś mam dla Was jedną bardzo dobrą wiadomość i video. Po pierwsze dobra wiadomość: w Sankt Petersburgu odbędzie się duża impreza scrapbookingowa i szczęśliwie jestem jednym z trzech instruktorów.
Impreza została nazwana "Scrap Reload" i odbędzie się 7,8,9 marca 2015.


So it's 3 days of 5 different classes with three Prima Educators, in beautiful city Saint-Petersbourg - cultural capital of Russia.
A więc to całe trzy dni i pięć warsztatów z trzema Edukatorkami Primy, w przepięknym Sankt Petersburgu, który nazywany jest stolicą kulturalną Rosji.


on March 7-8-9 2015
on March 7-8-9 2015
Here you can find all details about this huge event that is supported by such brands as Prima Marketing, 7 Dots Studio, Maja Design and Green Cat Story. The site is in Russian, but there is also "translate" button that can help you. And of course I'm going to teach my classes in English (it will be translated into Russian), because I know only few words in Russian, so maybe some English-speaking people will be interested? Go ahead and book your seats because there is only 75. All classes will be transleted so actually people from all over the world can join our creative weekend.
Tutaj możecie znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące tego dużego eventu, który jest wspierany przez marki takie jak Prima Marketing, 7 Dots Studio, Maja Design i Green Cat Story. Strona jest w języku rosyjskim, ale z łatwością odnajdziecie tam przycisk "translate", które może wiele ułatwić :) 
Ja swoje warsztaty będę prowadziła w języku angielskim (będą tłumaczone na rosyjski), bo po rosyjsku znam tylko kilka prostych słów :) Może w takim razie ci z Was którzy posługują się angielskim mają ochotę odwiedzić to piękne miasto w marcu? Śmiało, rezerwujcie miejsca, bo jest ich tylko 75! Byłoby cudownie mieć tam obok siebie bratnią duszę z Polski. Wszystkie warsztaty będą tłumaczone na angielski, więc w zasadzie wziąć udział mogą osoby z całego świata.

That is sooo exciting to me because it was always my big dream to visit Saint-Petersbourg which is a beautiful city.  Just take a look...
To może być naprawdę wspaniała przygoda. Sankt Petersburg od dawna był moim marzeniem... Spójrzcie tylko...


* * * 

And another thing: video from my yesterday's Live with Prima show. I had so much fun and everything went smoothly. Thank you all who were watching. I hope you like it, and if you'll create something inspired by this video please share and tag me, so I can see it :)
A teraz nagranie z mojego wczorajszego Live with Prima. Bawiłam się świetnie i wszystko poszło gładko. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Mam nadzieję, że się Wam podobało! A jeżeli stworzycie coś inspirowanego moimi technikami, proszę otagujcie mnie bym mogła zobaczyć :)wtorek, 14 października 2014

Live with Prima show today! - Grungy desk organizer

Hello! Today I would like to invite you for my next Live with Prima show. This time you will see live how I'm creating grungy wooden desk organizer:
Witajcie! Dziś chciałabym Was zaprosić na moje kolejne show Live with Prima.Tym razem będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo jak "mieszam media" na drewnianym organizerze biurkowym.Tuesday, October 14th at 11:00am PT/ 2:00pm ET/ 8:00pm Poland

During the show I'm going to share with you some of my favorite mixed-media techniques for altered projects. I'll transform an ordinary wooden desk organizer into a colorful, grungy and uncanny piece of art. Watch the show to see this alteration and learn techniques using Art Basics, Art Ingredients, Art Extravagance from the Finnabair collection and brand new Prima Chalkboard Paint.
Podczas show podzielę się z Wami swoimi ulubionymi technikami mixed-media do alterowania. Zamienię zwyczajny drewniany organizer biurkowy w kolorową, grandżową i niepowtarzalną ozdobę. 
Oglądajcie, by zobaczyć tę przemianę krok po kroku oraz by nauczyć się nowych technik wykorzystując media ArtBasics, Art Ingredients i Art Extravagance od Finnabair. Wykorzystam również kolejną nowość Primy - farbę tablicową.
Zapraszam dziś, 14.10.2014, o 20 na kanał Primy.

 


Prima Products:
Extra Materials:
  • Luminarte Silks - Golden Monarch, Forest Green, Bolivian Blue

niedziela, 12 października 2014

Upcoming classes - Europe and South Africa

 Hello! Are there some mixed-media fans? I would like to show you few places where I'm going to teach classes in next few weeks. 
Witajcie! Są tu jacyś miłośnicy mixed-media? Dziś chciałabym przedstawić Wam mój grafik nadchodzących warsztatów. W Polsce zapraszam na warsztat w Katowicach - informacja na końcu posta.

:: October ::

Prague, Czech - Papero Amo
October 25th, 2014.
Last seats available!!


 :: November ::

Wirksworth, UK - Artist Trading Post
November 1-2, 2014
Last seats available!!


 * * *

Jeffrey's Bay, South Africa
November 8-9, 2014
Booking: events@scrapbookstudio.co.za
Last seats available!!


 * * *

Katowice, Poland - Galeria Sztuki Współczesnej BWA
15, 16 listopa 2014
Rozpoczynamy zapisy!!

So what do you think? Will we meet at one of these places?


sobota, 11 października 2014

One creative evening.

Hello, dear friends!
I hope you are spending a beautiful and creative weekend. The weekend are a prefect moment to meet with friends and to inspire you to do that, I would like to share with you my new work.
Witajcie kochani!
Mam nadzieję, że spędzacie miły i kreatywny weekend. Weekend to też idealny moment na spotkania z przyjaciółmi i dlatego właśnie chciałabym Wam pokazać dziś poniższą pracę.I made this layout during a fun evening with Agnieszka Anna and Anai. We were just sitting together, talking, laughing, drinking sweet wine, and talking talking talking. On our table - besides our art journals - there were also paints, sprays, paintbrushes, inks, pencils and so much more.

I always thought that I can create only while absolutely alone, but it turned out that during our meeting, when I was so absorbed by our conversations, I created quite a nice layout without too much concentration... :)
Przygotowałam ją podczas zabawnego wieczoru z Agnieszką Anną i Anai. Po prostu razem sobie siedziałyśmy, gadałyśmy, śmiałyśmy się, piłyśmy słodkie wino i jeszcze więcej gadałyśmy. Na naszym stole - oprócz art journali - był też farby, mgiełki, pędzle, tusze, kredki i wiele wiele innych.
Zawsze wydawało mi się, że mogę tworzyć tylko gdy jestem zupełnie sama, ale okazało się że podczas naszego spotkania, podczas gdy byłam całkowicie pochłonięta naszą rozmową, stworzyłam całkiem przyjemną pracę bez większego skupienia... :)


 
 
And perhaps my lack of concentration is the reason why it's so difficult to me to explain to you exactly the technique I used.:)
What I can tell you for sure is that first, I painted the paper with a mix of different colors of acrylic paints applied with a roller. Then I cut it into squares and glued on my cardstock like a mosaic. Then I sprayed with a mist made with Primary Elements powder using Tattered Lace stencil.
I być może mój brak skupienia jest powodem dla którego tak trudno przedstawić Wam wykorzystane techniki. 
Ale mogę powiedzieć, że na pewno pierwszym krokiem było pomalowanie akrylami (używając wałka) kartki papieru. Po wysuszeniu pocięłam ją na kwadraty i przykleiłam do mojej bazy jak mozaikę. Następnie użyłam mgiełek, przygotowanych z pudrów Primary Elements, razem z maską Tattered Lace.

There is also a very simple composition of flowers and metal embellishments around Agnieszka's photo. I covered everything with a very thin layer of Art Basics Heavy White Gesso.
Znajdziecie tu również bardzo prostą kompozycję z kwiatów i metalowych elementów wokół zdjęcia Agnieszki. Całość pokryłam bardzo cienką warstwą Gessa z serii Art Basics.

 

 
 
And this is yet another proof that it's better not to think too much while creating. This way it can give you more pleasure, you can really relax and have some fun. So why don't you try this out?
Simply invite your best creative friends, enjoy your time together talking and creating without too much concentration. I can promise you will love it!
I oto kolejny dowód na to, że lepiej nie myśleć zbyt dużo podczas tworzenia, bo to daje po prostu więcej przyjemności. Można po prostu się zrelaksować i dobrze bawić. A więc może warto spróbować?
Po prostu zaproście kreatywnych znajomych i cieszcie się wspólnie spędzanym czasem tworząc bez większego skupienia. Obiecuję, że to polubicie!


 
 

Materials from Mixed Media Place:

Archiwum bloga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...