wtorek, 19 sierpnia 2014

Prima Educator!


 Today I would like to share with you one amazing news. From now on I'm one of Prima Educators!!
Dziś chciałabym się z Wami podzielić tą niesamowitą wiadomością: od teraz jestem jednym z Edukatorów Primy!!What does it mean? Well, I'm going to teach a lot of Prima in-person and online classes. I'm still going to inspire you on Prima blog (not as a part or regular DT but still a Prima Girl :)) and share my techniques on Live with Prima Shows! Next show in mid-September. 

If you want me to teach some Prima classes in your city, feel free to take a look at my current class offer here and write me an email with price request (czekoczyna@gmail.com). And below an invitation for Polish people for my first Prima class in Poland. XOXO

Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że zamierzam prowadzić mnóstwo Primowych warsztatów oraz pokazów online. Wciąż będę Was również inspirować na blogu Primy (już nie jako projektantka regularnego DT, ale wciąż dziewczyna Primy :)) i spotkamy się jeszcze na show na żywo Live with Prima! Najbliższe w połowie września.
Jeżeli chcesz bym poprowadziła warsztat w Twoim mieście zapoznaj się proszę z moją aktualną ofertą i mailowo zapytaj o cenę (czekoczyna@gmail.com).

I jest jeszcze jedna świetna wiadomość!! Wrześniowy warsztat w poznaniu "Zrób to po swojemu" będzie moim pierwszym warsztatem Primy! Wciąż jeszcze można się zapisać: czekoczyna@gmail.com
Czekają na Was opasłe kity pełne wspaniałych materiałów Primy z których stworzycie niejedną pracę!
poniedziałek, 18 sierpnia 2014

How about an exercise?


Hello my dear friends!
What are you listening to right now? Do you like listening to music while creating? I really do!
Music is something that inspires me a lot, and below you can see a work that is the result of one of my music fascinations.
 Witajcie!
Jakiej muzyki słuchacie w tej chwili? Lubicie mieć ją w uszach podczas tworzenia? Bo ja bardzo!
Muzyka jest czymś co stale mnie inspiruje, a poniższa praca jest tego wynikiem.

 Fell in love with the city


It's hard to define if it's an art journal page or a painting... But it's not about defining but creating just what you want. It's so good not to care about the form. No limits - this is what I especially like.
Trudno określić, czy to praca journalowa czy cokolwiek innego.... Ale myślę, że przecież nie trzeba definiować, tylko tworzyć to na co ma się ochotę. Dobrze jest nie dbać o formę. Bez ograniczeń - to określenie wyjątkowo lubię. 


I created this piece using acrylic paints, sprays and a black pen. First, I prepared a collage background with random pieces of papers from my stash and then had a lot of fun with painting (mostly with my fingers).
But to create a really special effect I also used a stencil that I designed for The Crafters Workshop - XOXO (they will be available at Mixed Media Store really soon!!!).
When I finished I was quite surprised by the effect. Mixed-media madness can be really unpredictable. And that is the second thing I especially like.
 Używałam farb akrylowych, mgiełek i czarnych pisaków. Najpierw przygotowałam kolażowe tło z przypadkowych kawałków papieru i następnie malowałam palcami.
Ale do stworzenia tego wyjątkowego efektu tła użyłam też maskę, którą zaprojektowałam dla The Crafter's Workshop - XOXO (niedługo dostępne w sklepie Mixed Media Place!!!)
TCW491 XOXO
So why don't you try the same?!
Here is my idea for an exercise for you:
get a random piece of paper and don't care about it's size or thickness. Collect some of your favorite colors of paints and stencils on your desk and set the clock for 15 minutes. Forget about paint brushes this time.
And remember: you really don't need to like the final result. You can throw it away after 15 minutes and just move to something else. It's just an exercise, maybe a new way to explore your creativity. Just try!
A więc czemu nie spróbujecie tego samego?
Oto mój na ćwiczenie:
Weź przypadkowy kawałek papieru i nie zastanawiaj się nad jego wielkością czy gramaturą. Zbierz na biurku kilka ulubionych kolorów farb i wzorów masek. Nastaw zegar na 15 minut. Nie używaj pędzli.
I pamiętaj: naprawdę nie musisz się przejmować efektem końcowym. Możesz wyrzucić swoją pracę zaraz po upływie 15 minut i przejść do następnej. To tylko ćwiczenie, nowa droga do poznania własnej kreatywności. Po prostu spróbuj!

http://mixedmediaplace.com/


Supplies from Mixed Media Place:


wtorek, 12 sierpnia 2014

Color diving.


 Hello! Today I would like to introduce you my new class based on Prima Marketing and The Crafter's Workshop products. It will be about... bold colors!
Witajcie! Dziś chcę Wam przedstawić mój nowy warsztat bazujący na materiałach Prima Marketing i The Crafter's Workshop. Tym razem będzie o... odważnych kolorach!


Have you ever been thinking if color combinations you use are correct? Have you ever felt limited by all these colors you don't know how to combine together? If your answer is yes, here is my offer: let me enter you to the beautiful and kind world of colors. We are going to start with some few exercises that will help you understand basic rules about color matching. Then we will move to creating layout full of bold colors and amazing textures. Your page will bloom with beautiful flowers and embellishments. You will also try some doodling and adding your own special touch with my stencils from The Crafter's Workshop.
After this creative journey you will realize that combining colors is much easier than you thought.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy połączenia kolorów, których używasz są właściwe? Czy kiedykolwiek czułeś, że brak pewności siebie w doborze barw Cię ogranicza? Jeżeli tak, oto moja propozycja: pozwól, że wprowadzę Cię w piękny i przyjazny świat kolorów. Zaczniemy od kilku ćwiczeń, które pozwolą Ci zrozumieć podstawowe zasady doboru barw. Następnie przejdziemy do tworzenia scrapa pełnego odważnych kolorów i niesamowitych faktur. Twoja praca dosłownie zakwitnie pod Twoimi dłońmi. Spróbujesz doodlingu i dodasz swej pracy osobistego charakteru posługując się moimi maskami z The Crafter's Workshop. 
Po tej kreatywnej podróży zauważysz, że dobieranie kolorów jest o wiele łatwiejsze niż Ci się wydawało. How do you like it? Soon I announce some new places where I'm going to teach so stay tuned :)
Podoba się Wam? Niedługo przedstawię kilka nowych miejsc w których będę uczyła :) Dziś można zapisać się na mixed mediowy warsztat w Poznaniu. Więcej szczegółów tutaj.


piątek, 8 sierpnia 2014

Trapezoid flower with watercolor pencils - video tutorial!

 Hello! How are you spending this beautiful evening? It's beggining of the weekend so I decided to give you a little bit of inspiration. Especially for all of you who are starting their adventure with mixed media techniques. I prepared a short step by step video. This time I'm using TCW949 Trapezoid Flower (I call it "Dreamcatcher stencil" in my video) with watercolor pencils. 
Hope you like it and let me tell you one thing.... making this video was... quite difficult. If you want to know why just watch :)
Witajcie! Jak spędzacie ten piękny wieczór? Weekend właśnie się zaczyna, więc pomyślałam że dostarczę Wam odrobinkę inspiracji. Specjalnie dla tych z Was, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z technikami mixed media. Przygotowałam krótkie video. Tym razem używam maski TCW949 Trapezoid Flower (w filmie nazywam ją "Dreamcatcher") z kredkami akwarelowymi.
Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ja muszę przyznać się, że przygotwanie tego filmu było... całkiem trudne. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego po prostu obejrzyjcie.

TCW949 Trapezoid Flower Here you can subscribe my YouTube channel. There will be more videos soon!
Tutaj możecie subskrybować mój kanał YouTube. Niebawem następne filmy!
  

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

My diary.

Hi! How are you spending your Monday? To be honest I really don't like Monday, so art journal is the best solution for me.
Today I want to show you one of my recent works in my big art journal.
Jak się macie? Jak mija Wam poniedziałek? Ja szczerze mówiąc nienawidzę poniedziałków. Art journal jest tego dnia moim wielkim wybawieniem.
Dziś chcę Wam pokazać jedną z ostatnich prac w moim dużym art journalu. TCW493 Folk Art Flower


I played a bit with my  TCW493 Folk Art Flower stencil. Firstly I sprayed  the background and then started painting using acrylics. The important thing here is that I used two sizes of one stencil. This way the background is more varied and eye catching, but it's still a coherent piece. I also decided to add some black frame so it gives a nice contrast with the colorfull center. 
Tym razem pobawiłam się trochę maską TCW493 Folk Art Flower. Najpierw użyłam mgiełek do stworzenia tła, a potem zaczęłam malować akrylówkami. Kluczem są tutaj dwa rozmiary jednej maski. Dzięki ich użyciu tło jest ciekawsze i bardziej zróżnicowane, ale nadal tworzy jedną spójną całość. Zdecydowałam się również na czarną ramkę, która kontrastuje z kolorowym centrum kompozycji.


Then I started writting with white Sharpie. I always consider art journals as a diaries, so I'm not afraid of describing my feelings in it. Sometimes I even don't need to use too many words. Sometimes a blob of color, specific pattern or design can help me to catch my feelings on paper.
Następnie zaczęłam pisać białym Sharpie. Zawsze postrzegałam swoje art journale jako pamiętniki, a więc nie boję się opisywać w nich swoich uczuć. Czasem nawet nie potrzebuję wielu słów. Czasem wystarczy plama koloru, konkretny wzór lub kompozycja, które ułatwiają mi zatrzymanie moich uczuć na papierze.


And how do you use your art journals? Are they your exercise books - just to try techniques and experiment? Or maybe you like to describe your feelings using colors, just as I do?
A czym art journale są dla Was? Może zeszytami ćwiczeń, gdzie możecie próbować nowych technik i eksperymentować? A może tak jak ja, z przyjemnością opisujecie uczucia kolorem?czwartek, 31 lipca 2014

Featured artist - Georgia Heald.


 Hello my friends! I decided to feature on my blog people who use my stencils. Once in a month. First artist is Georgia Heald - one of my amazingly talented friends from Prima Design Team. Her unique style, beautiful mixed media touches and fresh ideas inspire me constantly. Below you can read few words about Georgia and fall in love in her beautiful works. I also asked Georgia few questions about her process. Enjoy!
Witajcie kochani! Zdecydowałam, że raz w miesiącu będę przygotowywała dla Was post, przestawiający artystów, którzy używają moich masek. Pierwszą z nich jest jest dziś Georgia Heald - jedna z moich bardzo utalentowanych koleżanek z zespołu projektowego Primy. Jej wyjątkowy i niepowtarzalny styl, cudowne mixed mediowe detale, oraz świeże pomysły stale mnie inspirują. Poniżej możecie przeczytać kilka słów o Georgii i zakochać się w jej pięknych pracach. Poprosiłam Ją również, aby odpowiedziała na kilka pytań na temat procesu twórczego. Zapraszam!

I'm Georgia, I'm 38, from Tasmania Australia where I live with my husband, teenage son and furry cat babies, Oscar and Izzy.

I would describe my style as modern grunge with a passion for art mediums and stamping.

 I design with lots of layers, subtle splashes of color and love working with eclectic bits and pieces! 

I create mainly 12 x 12 layouts, cards and art journals with the occasional off the page project and canvas. 

I am currently very fortunate to be designing for Prima Marketing and The Scrapbook Diaries.
*** 

Georgia prepared a special layout using TCW491 XOXO stencil:
Georgia przygotowała pełną detali pracę, używając maski TCW491 XOXO:
 


She used used black Archival Ink with blending tool for the smaller XOXO pattern around the photo. Next she painted with Luminarte Silks and H20 Watercolors XOXO title. 
Georgia wykorzystała mały wzorek XOXO używając czarnego tuszu Archival nakładanego przy pomocy aplikatora. Następnie namalowała duży tytuł XOXO farbkami Silks i H20 od Luminarte.
 

***
 What is the most pleasant part of creating for you? 
Jaki jest Twój ulubiony etap twórczej pracy?

That would be experimenting! I love playing with art mediums, paint and mists. I find the sometimes unpredictable results the best part. Learning new things and just getting messy!

Eksperymentowanie! Uwielbiam zabawę z mediami. Nieprzewidywalne efekty mogą być najlepsze. Nauka nowych rzeczy i zwyczajne brudzenie się farbami - oto co lubię najbardziej!

 ***
Where do you find your inspiration?
Gdzie poszukujesz inspiracji?

 
Artwork, photos, digital elements, vintage finds, maybe just a color combination I have seen and liked. Inspiration is everywhere!

 Sztuka, zdjęcie, grafika, starocie, czasem nawet wystarczy paleta kolorystyczna. Inspiracja jest wszędzie!

***


***
 What is your favorite part of the day for creating?
Jaka jest Twoja ulubiona pora dnia do tworzenia?

I think morning would be my favorite time. I am alone, my house is quiet and I can just get lost in the process of paper and paint!

Poranki. Wtedy jestem sama, dom jest cichy i spokojny i mogę po prostu zatracić się w tworzeniu.

*** 

 How do you store your stencils? 
Jak przechowujesz maski?
 
I use mainly 6" x 6" stencils so these are kept in an A4 plastic folder in a draw beside where I work at my desk.

Zwykle używam tych w rozmiarze 12x12cm, a więc bez problemu mogę przechowywać je w plastikowym folderze formatu A4, w szufladzie obok mojego biurka.

***
And one more work from sweet Georgia. Because who said that cards can't be mixed media? Georgia proves that all cardmakers can try new techniques using stencils with inks, paints and many many other.
I jeszcze jedna praca Georgii. Bo kto powiedział, że kartki nie mogą być mixed mediowe? Georgia udowadnia, że każdy kartkujący również może próbować nowych technik i eksperymentować z maskami, tuszami, farbami i wieloma innymi.  
 Here she used the part of XOXO stencil with strips. This way you can see how versatile this mask is.
Poniżej Georgia użyła "paskowej" części maski XOXO. Dzięki temu możecie się przekonać, że XOXO jest naprawdę bardzo uniwersalna.


Thank you Georgia for creating and sharing with us such beautful things with my stencils! I really love it! 
Georgia, dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoimi pięknymi pracami z użyciem moich masek! Uwielbiam!


wtorek, 29 lipca 2014

Dreamers - art journal - video

Hello! How are you? We have such a heat wave in Poland right now that I can't think about anything else than cold drinks :) But it's time for another video! This time work in my big art journal. Stencil TCW945 Sea Bubbles plus Prima Color Bloom mists.
Witajcie! Jak się macie? U mnie jest w tej chwili tak gorąco, że moje myśli krążą tylko wokół zimnych napojów. :) Ale czas na kolejne video! Tym razem krok po kroku strona w moim dużym art journalu. Maska  TCW945 Sea Bubbles i mgiełki Prima Color Bloom.


TCW945 Sea Bubbles

Enjoy! And wish me some colder days :)
Mam nadzieję, że spędzicie miło czas z tym filmem. Życzcie mi też proszę trochę chłodu :)Archiwum bloga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...