poniedziałek, 15 września 2014

"My story" on Live with Prima show tommorow!

Hello! I'm here with a nice idea for you for tommorow evening. How about some creative experiments with brand new Finnabair ArtBasics and ArtIngredients on Live with Prima show? I'm going to prepare this collage pendand:
Wtajcie! Mam dla Was miły pomysł na spędzenie jutrzejszego wieczoru. Co powiecie na kreatywne eksperymenty z najnowszymi mediami Finnabair, podczas pokazu na żywo Live with Prima? Przygotuję poniższą zawieszkę:

 Collage Pendant

 Tuesday, September 16th at 11:00am PT/ 2:00pm ET/ 7:00pm UK/ 8:00pm Poland
Zapraszam jutro, 16 września o godzinie 20! Poniżej odnośnik do kanału Primy:

 
And of course you can create together with me just following my instructions. You only need to prepare these products:
I oczywiście możecie tworzyć razem ze mną, kierując się moimi wskazówkami podczas programu. Musicie tylko przygotować następujące produkty:


Prima Products:
See you tommorow!
Do zobaczenia jutro!

niedziela, 14 września 2014

Haiga?


 Last days I'm so productive that I can't stop creating. Seriously, I never had that feeling before. I can't stop with one work, but must create another and another. I think it's because of some changes that I made, but I will tell you later about them. Below is my work in Timboctou's travelling art journal. The subject was "Haiga". So I had to create short Haiku poem and then illustrate it. Wasn't easy, I can assure you. But I did it and I really like the effect:
Ostatnimi dniami jestem strasznie produktywna. Po prostu nie mogę przestać tworzyć, serio. Nigdy dotąd nie miałam takiego uczucia. Nie mogę zatrzymać się na jednej pracy, muszę robić następną, następną i następną.  Myślę, że powodem mogą być pewne zmiany, które zaszły w moim życiu, ale o nich innym razem :) Poniżej moja praca w żurnalu Timboctou. Tematem była "Haiga", a więc musiałam stworzyć krótkie Haiku i zilustrować je. To nie było łatwe, wierzcie mi. Ale udało mi się i naprawdę lubię te strony.

Art Journal page
Text: {How easly I can forget about eternity. Last picture}Page is based on paper collage background which I covered with layers of gesso and paint. One of last steps was adding a little bit more diversity with TCW493 Folk Art Flower stencil with brown Distress Ink and stamping with my some of my stamps from The Scrapbook Diaries.
Cała praca bazuje na kolażowej kompozycji pokrytej później warstwami gessa i farb. Jednym z ostatnich etapów było urozmaicenie jej poprzez dodanie wzorów z maski TCW493 Folk Art Flower brązowym tuszem Distress i stemplowanie jednym z moich zestawów stempli z The Scrapbook Diaries.Hope you like it. I can tell you one thing - you need to try create Haiku. It can be very difficult, but forces you also to think creatively.
Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja mogę powiedzieć jedno - musicie spróbować ułożć Haiku. To może być trudne, ale naprawdę świetnie zmusza do kreatywnego myślenia.

http://www.thescrapbookdiaries.com/product-tag/kasia/
Kasia's Stamp Set 1 - The Scrapbook Diaries
TCW493 Folk Art Flower

czwartek, 11 września 2014

Hello Praha!

Tym razem tylko po angielsku. Zaproszenie na moje październikowe warsztaty w Pradze :)

Hello! Are there some mixed-media fans from Czech Republic? If yes, what would you say about some classes in Prague?

We are going to be very very messy with brand new Prima's gels and pastes, creating some beautiful backgrounds, doodling, scribbling and painting very boldly. Here are two Prima classes I'm organizing together with Papero Amo:

http://www.paperoamo.cz/papero-amo/eshop/44-1-SCRAPBOOKING-WORKSHOPY
October 25th, 2014

 Here you can book your seats and read all classes descriptions in Czech language (classes will be translated to Czech too:))

środa, 10 września 2014

Somerset Apprentice publication.

 Hello my friends! Yesterday I had that feeling once again, while opening my mailbox. What was waiting there for me was brand new issue of Somerset Apprentice magazine. I quickly flipped through it (well, it wasn't easy as there is a lot of inspiring art inside) and then I found my article! Yes, it's still very excting to me to find my own work in print. 
Witajcie! Wczoraj znowu odnalazło mnie to cudowne uczucie, gdy otwierałam skrzynkę pocztową. Czekał w niej na mnie najnowszy numer magazynu Somerset Apprentice. Szybko przekartkowałam (to nie było wcale łatwe, bo w środku jest mnóstwo inspirujących prac) i wtedy znalazłam mój artykuł! Tak, to wciąż ekscytacja, która dopada mnie gdy widzę moje prace w druku.Inside you will find some step-by-step instructions that can help you to create art journal page similar to my "Daily longing" work:
W środku znajdziecie instrukcje krok-po-kroku, które pomogą Wam wykonać pracę podobną do mojej "Codziennej tęsknoty":

a daily longing

Thank you Jana for this opportunity once again, and some special thanks for Pasiakowa!!
Dziękuję Janie, za tę możliwość i Pasiakowej za pomoc!!

 niedziela, 7 września 2014

"Everyday" {The Scrapbook Diaries}

 Hi there friends! How are you spending this beautiful weekend? I hope you'll find some time to see my new work and video tutorial I made, because it's time for another kit for The Scrapbook Diaries. Here is what you can prepare following my instructions on the video:
Witajcie kochani! Jak spędzacie ten piękny weekend? Mam nadzieję, że znajdziecie odrobinkę czasu, by obejrzeć moją nową pracę i video, które dla Was przygotowałam, gdyż nadszedł czas na kolejny kit dla The Scrapbook Diaries. Oto co możecie stworzyć podążając za moimi instrukcjami na filmie:

EverydayYou'll get full access to this private online video when you purchase the kit that also includes all materials you need to prepare above page and stencil and stamp set designed by me (in "Complete" option). So do not hesitate, there is only limited number of kits as always. I can't wait to see what you are going to create :)
 Pełen dostęp do prywatnego video otrzymacie po zakupieniu kitu, który również zawiera wszystkie materiały potrzebne to stworzenia powyższej pracy oraz zaprojektowaną przeze mnie maskę i zestaw stempli (w opcji "Complete"). A więc nie marnujcie czasu - jak zwykle kitów jest ograniczona ilość. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć co stworzycie :)

http://www.thescrapbookdiaries.com/shop/66-everyday-kasia-krzyminska/

Kasia's products used:
TCW493 Folk Art Flower
Kasia's stamps set 3
 And now I'm off to my couch and reading. I need some recovery after few days of being sick. Tommorow I'm back to normal and I'm going to work very hard on some of my new products. I'm feeling so good as I product designer :) Have a beautiful evening!
A teraz pozwólcie, że udam się na kanapę z książką. Muszę się trochę zregenerować po kilku dniach przeziębienia. Jutro wracam do żywych i będę ciężko pracować nad nowymi projektami, gdyż jako projektant produktów czuję się wyśmienicie :) 
Miłego wieczoru!!
piątek, 5 września 2014

Featured artist - Agnieszka Anna

Hello, today it's time for featuring another guest on my blog. Special person who use my stencils and stamps in a very beautiful way. I would like to introduce you talented artist and also my friend - Agnieszka Anna Niedźwiedzka. I'm sure some of you already know her from her exceptional style that can be easly recognized. Agnieszka Anna's works are very different from other artists and current "mixed-media trends". And still she knows how to keep it almost clean and simple and express so much at the same time. 
Witajcie! Dziś czas na kolejnego gościa na moim blogu. Wyjątkowa osoba, która używa moich masek i stempli w niesamowity sposób. Chciałabym przedstawić Wam utalentowaną artystkę, ale też moją przyjaciółkę - Agnieszkę Annę Niedźwiedzką. Jestem pewna, że większość z Was już ją zna z jej wyjątkowego stylu, który zawsze się wyróżnia. Prace Agnieszki Anny są zupełnie odmienne od panującej "mixed-mediowej mody" i innych artystów. Agnieszka wciąż wie, jak przekazać mnóstwo emocji w prostej formie.

Here are some places where you can find Agnieszka Anna's inspiring works:
Tutaj znajdziecie inspirujące prace Agnieszki Anny:


 
Hi, my name is Agnieszka Anna, I live with my family in Warsaw, Poland. It is hard for me to define my style. I create a lot of different things and for me, each of them seems to be different. What unites them is a great importance of color, composition and esthetics. I like multi-layered, diverse backgrounds and to create them I most often use masks which I love. 
 Cześć nazywam się Agnieszka Anna, razem z moja rodziną mieszkam w Warszawie, w Polsce.
Trudno mi nazwać mój styl, robię wiele różnych rzeczy i każda z nich wydaje mi się inna. To co je łączy to ogromna dbałość o kolorystykę, kompozycję i estetykę. Uwielbiam wielowarstwowe różnorodne tła i do tego celu najczęściej używam masek, które uwielbiam.


In both art journal spreads I used stencils to create an interesting and diverse backgrounds. 
For the first  sperad I used a stencil and applied gesso. After drying I added more layers in different colors of acrylic paints using the same stencil.
 W obu pracach użyłam szablonów do stworzenia ciekawego i zróżnicowanego tła.
W pierwszej pracy (pomarańczowej) maskę wykorzystałam do nałożenia gesso. Po wyschnięciu kilkakrotnie nakładałam jeszcze przez tę sama maskę różne kolory farb akrylowych.
 
 
In the second piece, on the background covered with acrylic paints, I applied gel medium through the stencil and then strongly heated it up. It adds a more 3D effect to the patterns. Next, I painted my pages with Twinkling H2Owatercolors which spilled beautifully between the raised patterns of the stencil.
 W drugiej pracy (morskiej) na tło, namalowane farbami akrylowymi, nałożyłam przez maskę gel medium, które mocno podgrzałam. Dzięki temu wzory zyskały bardziej przestrzenną formę. Tak przygotowaną stronę pomalowałam akwarelami Twinkling H2O które pięknie porozlewały się pomiędzy wypukłymi wzorami z maski.


What is the most pleasant part of creating for you? 
I like the moment when an idea appears in my head. It's as if someone suddenly turned on the light.
 Jaki jest Twój ulubiony etap twórczej pracy?

Najbardziej lubię ten moment kiedy w mojej głowie nagle pojawia się pomysł. To tak jakby nagle ktoś zapalił światło.

Where do you find your inspiration?
I do not think I'm looking for inspiration, I'm waiting for the inspiration to find me. It's the moment when I see something inspiring (it can be anything) and the light in my head turns on.
 Gdzie poszukujesz inspiracji?

Raczej nie szukam inspiracji, czekam aż inspiracja znajdzie mnie. To właśnie ten moment kiedy widzę coś inspirującego (to może być wszystko) i w mojej głowie zapala się światło.

What is your favorite part of the day for creating?
Definitely the night, I start at about 10pm and usually finish at 3am.
 Jaka jest Twoja ulubiona pora dnia do tworzenia? 

Zdecydowanie noc, zaczynam około godziny 22 i kończę zazwyczaj o 3 nad ranem.


How do you store your stencils?
As I use small stencils (6"x6") I keep them in a A4 plastic folder. I try to at least.
But they still seem to be living their own lives and I often find them in other places.
 Jak przechowujesz maski?

Ponieważ używam raczej małych masek (6"x6") przechowuję je w plastikowej teczce A4.
Przynajmniej staram się, ale one i tak żyją własnym życiem i często znajduję je w innych miejscach.

Agnieszka Anna used The Crafter's Workshop stencil:
Agnieszka Anna wykorzystała poniższą maskę The Crater's Workshop:

TCW490 Tattered Lace
To see more of my designs for The Crafter's Workshop click here.
Aby zobaczyć więcej moich projektów dla The Crafter's Workshop klknij tu.

Agnieszka, thank you so much for sharing your intriguing works with us. You know I'm your big fan and I think it's a real art what you create. :)
Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za to że zgodziłaś się pokazać tutaj swoje prace. Wiesz, że jestem Twoją wielką fanką i każdą Twoją pracę uważam za prawdziwą sztukę. :)

And now it's your turn, let's leave here Agnieszka some love from other artists! 
If you also want to be featured on my blog please share some of your works with my stencils or stamps on my Facebook page. :)
A teraz wasza kolej - zostawcie tutaj odrobinę ciepłych słów dla Agnieszki. 
Jeżeli również chcecie gościć na moim blogu, podzielcie się proszę swoimi pracami z użyciem moich masek lub stempli na mojej stronie na Facebooku :)


wtorek, 2 września 2014

Classes in UK!

Hello! I'm here today with great news! I'm going to teach classes in Wirksworth, UK in early November. We are going to have fun creating art journals (All About Me) and layouts (Make it your way, Color diving, Vintage stories). All of these classes are Prima classes so all Prima fans should get ready!

 Collage Wirksworth 2014

 Here you can find all details about booking. See you in November! I'm pretty excited :)

  


Archiwum bloga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...